niedziela, 21 lipca, 2024
Okolicznik to część zdania, która określa okoliczności, w jakich zachodzi czynność, stan lub cecha wyrażona przez orzeczenie. Odpowiada na pytania: gdzie? kiedy? jak? dlaczego? po co? za co? z kim? z czym? jak długo? itp. Okolicznik może być wyrażony różnymi środkami językowymi, takimi jak przysłówki, wyrażenia przyimkowe, czasowniki nieosobowe oraz zdania podrzędnie okolicznikowe.

Rodzaje okolicznika to:
– Okolicznik miejsca (odpowiada na pytanie gdzie?, skąd?, dokąd?),
– Okolicznik czasu (odpowiada na pytanie kiedy?, od kiedy?, do kiedy?),
– Okolicznik przyczyny (odpowiada na pytanie dlaczego?, z jakiej przyczyny?),
– Okolicznik celu (odpowiada na pytanie po co?, w jakim celu?),
– Okolicznik sposobu (odpowiada na pytanie jak?, w jaki sposób?),
– Okolicznik warunku (odpowiada na pytanie pod jakim warunkiem?, kiedy?),
– Okolicznik przyzwolenia (odpowiada na pytanie za czyją zgodą?),
– Okolicznik towarzystwa (odpowiada na pytanie z kim?, z czym?),
– Okolicznik stopnia i miary (odpowiada na pytanie jak bardzo?, jak długo?),
– Okolicznik narzędzia (odpowiada na pytanie czym?),
– Okolicznik zakresu (odpowiada na pytanie o zakres czynności, tzn. co obejmuje?).

Alternatywny tytuł artykułu:
Różnorodność okoliczników w języku polskim i ich role w zdaniu
Różności

Okolicznik to część zdania, która określa okoliczności, w jakich zachodzi czynność, stan lub cecha wyrażona przez orzeczenie. Odpowiada na pytania: gdzie? kiedy? jak? dlaczego? po co? za co? z kim? z czym? jak długo? itp. Okolicznik może być wyrażony różnymi środkami językowymi, takimi jak przysłówki, wyrażenia przyimkowe, czasowniki nieosobowe oraz zdania podrzędnie okolicznikowe. Rodzaje okolicznika to: – Okolicznik miejsca (odpowiada na pytanie gdzie?, skąd?, dokąd?), – Okolicznik czasu (odpowiada na pytanie kiedy?, od kiedy?, do kiedy?), – Okolicznik przyczyny (odpowiada na pytanie dlaczego?, z jakiej przyczyny?), – Okolicznik celu (odpowiada na pytanie po co?, w jakim celu?), – Okolicznik sposobu (odpowiada na pytanie jak?, w jaki sposób?), – Okolicznik warunku (odpowiada na pytanie pod jakim warunkiem?, kiedy?), – Okolicznik przyzwolenia (odpowiada na pytanie za czyją zgodą?), – Okolicznik towarzystwa (odpowiada na pytanie z kim?, z czym?), – Okolicznik stopnia i miary (odpowiada na pytanie jak bardzo?, jak długo?), – Okolicznik narzędzia (odpowiada na pytanie czym?), – Okolicznik zakresu (odpowiada na pytanie o zakres czynności, tzn. co obejmuje?). Alternatywny tytuł artykułu: Różnorodność okoliczników w języku polskim i ich role w zdaniu

Gdybyśmy mieli zachować się niczym dżunglowi tropiciele śladów na bezdrożach skomplikowanej gramatyki, to okoliczniki stanowiłyby powszechne ślady stop zapraszające nas do zgłębiania i zrozumienia bogactwa językowego krajobrazu. Ich rola w wypowiedziach jest równie znacząca, jak…