Czym jest zachowek w praktyce prawniczej?

Czym jest zachowek w praktyce prawniczej?

Zazwyczaj myśląc o zachowku, na pierwszą myśl przychodzą pieniądze, które przypadają osobom uprawnionym do zachowku w sytuacji, gdy zostały one pominięte w testamencie lub kiedy spadkodawca rozporządził swoim majątkiem za życia, stosując umowy darowizny. W praktyce prawniczej zachowek jest o wiele szerszym pojęciem.

Czym dokładnie jest zachowek? Praktyczne rozumienie pojęcia

Wiele osób nieobeznanych w sprawach związanych z zachowkiem, w sytuacji, w której dotyczą one właśnie jej, poszukują pomocy w Internecie. Można to zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak np. „zachowek Kraków” czy „wysokość zachowku Warszawa”.

Zachowek jest to majątek, który osoby najbliższe dla spadkodawcy powinny otrzymać za jego życia lub po jego śmierci. Prawo do otrzymania zachowku reguluje ustawa Kodeksu cywilnego. Określa ona, iż należność można otrzymać z samego pokrewieństwa zachodzącego między spadkodawcą i osobami uprawnionymi do zachowku. Tak więc zachowek przysługuje sam z siebie (na mocy ustawy), a dla jego otrzymania nie jest konieczne podejmowanie żadnych czynności.

Spadkodawca może przekazać majątek swoim najbliższym na kilka sposobów:

  • Poprzez powołanie do spadku, które wynika z ustawy lub testamentu;
  • Ustanowienie na rzecz wyznaczonych osób zapisu;
  • Poprzez umowę darowizny.

Co warto wiedzieć o roszczeniu o zapłatę zachowku

Wskazana powyżej sytuacja, a mianowicie przekazanie pewnej części majątku osobom najbliższym, jest modelem w pewien sposób doskonałym. Natomiast w sytuacji, a której spadkodawca nie przekazał tym osobom należnej im części majątku, przysługuje im roszczenie o zapłatę zachowku. Opiera się to o możliwość żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej od osób, które zostały powołane do dziedziczenia. Osoby te są jednocześnie uprawnione z tytułu zapisu windykacyjnego lub obdarowane przez spadkodawcę na podstawie umowy darowizny. Takie żądanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej jest równoznaczne z powszechnym rozumieniem pojęcia zachowku.

Czym jest zachowek w praktyce prawniczej?

Zachowek w rozumieniu prawników jest pojęciem znacznie szerszym niż obowiązek zapłaty przez spadkobierców określonej kwoty pieniężnej na rzecz osób, które należą do kręgu spadkobierców uprawnionych pominiętych w testamencie. Zachowek w praktyce prawniczej jest częścią majątku spadkodawcy, którą powinien pozostawić po sobie najbliższym dla siebie osobom.

Różności